Máy nướng xúc xích

Sử dụng để nướng xúc xích

Rất phù hợp với hình thức kinh doanh ăn nhanh

© 2016 khohanggiadung.com.